สถานที่ผลิต

สถานที่ผลิต

บริษัท ไทย เฮิร์บ ฟอร์ แฮร์ จำกัด เป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.4) ตั้งอยู่ที่ 12/24 หมู่ 6 ต.บางกระทึก อ.สามพรา จ.นครปฐม ในเนื้อที่ดิน 2.5 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย 1,800 ตารางเมตร อยู่ในทำเลที่เหมาะสม แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ไม่มีมลพิษจากโรงงานข้างเคียงออกแบบก่อสร้างด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง และยังสร้างตามหลักภูมิศาสตร์และสถาปัตยเวช


โรงงานก่อสร้างเป็นระบบปิด (close system) เพื่อป้องการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก สัตว์ และแมลง มี clean room พร้อมระบบอากาศตามมาตรฐาน GMP และเป็น Green factory ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand Trust Mark

Powered by MakeWebEasy.com